Amalgamskadefonden i Sverige fører i øjeblikket en kampanje imod amalgam.

Se informationsvideoen   i 

den - anledning 

Jeg holder gerne et foredrag om :Tandpleje-sundhed og sygdom.

Varighed fra 2-4 timer, honorar efter aftale.

 på K

Privat informationsside for familierne Lichtenberg og Dannisøe.

kode nødvendig

Sandfærdig / truthful  information

               Om tandpleje fra hele verden / aboute dentistry world wide.

lichtenberg.dk er beregnet til inspiration og information til offentlighedenom bl.a. alternativer til giftige dentalmaterialer.

lichtenberg.dk is an aducational resource designed to inform the public about alternatives to toxic materials.

                                         mercury_2.JPG (135527 byte) Hg. and neurondamage?

    Kviksølvbelastning og frugtbarhedsproblemer.                        Skrevet af Hal Huggins D.D.S.

Henriknl.jpg (14832 bytes)

Ny bog: Tandpleje! sundhed? sygdom?

er udkommet.

Kan købes

via din boghandler.

forsideny bog.JPG (720496 byte)

Henrik Lichtenberg har været tandlæge i  50 år. Deraf 44 år i samme by med  egen  praksis. Henrik har siden 1985 ikke anvendt kviksølv-amalgam, som tandfyldningsmateriale, men udelukkende plastmaterialer. Klinikken er solgt pr.1. marts 2006.

For mere information - kontakt Dansk Tandlægeforening tlf.70 25 77 11

Henrik Lichtenberg has been dentist for 50 years. 44 years in the same town in his own praksis. Henrik has not used mercury-amalgam fillings sins 1985, only composite materials. The office is now sold march 1. 2006.

More information, call Danish Dental Association.Tlf. 70 25 77 11

"Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere påpeger at uorganisk kviksølv er neurotoksisk og at organisk kviksølv er svært neurotoksisk med udbredte skader på centralnervesystemet og de perifere nerver". - Tandlægeforeningens holdning er at amalgam er giftigt før det bliver sat i tænderne og efter fjernelse fra patienten, men ikke medens det er i patienten !!  -  Denne selvmodsigelse er vanskelig - om ikke umulig at få til at stemme overens. - Mercury vapour is a potent toxin which, amomg other tings, passes the blood-brain barrier and placental menbrane. -  ADA`s position is that dental amalgam is toxic before placed in teeth and after removal from patinet, but not while in patient !! - This contradiction is difficult, if not impossible, to reconcile.

Anvend ikke amalgam, som det første i en tand - Nyt fra Norge og USA og IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology)

Få ikke udskiftet dine amalgamfyldninger, før du har læst dette

Anvendelsen af fluor i tandplejen - artikel.

Metaller i tandplejen på godt og ondt - artikel  

kviksølvdampe fra amalgamfyldningerne - artikel

Kviksølvdampe fra amalgamfyldningerne mini artikel

Strøm igennem tænderne - artikel

Symptomer før og efter udskiftning af amalgam - artikel

Gingival blødningstendens - hos rygere og ikke rygere - med og uden amalgamfyldninger - artikel

Hvor kommer kviksølvet i kroppen fra ?

Arbejdsmiljøet på tandklinikker - artikel

Ergonomi i tandlægepraksis.

Kampen for og imod amalgam - aktuelt nyt

Kviksølv fra amalgamfyldningerne - en risiko for det ufødte barn!

Kommentarer til den færøske undersøgelse

Hvorfor bør vi ikke anvende tandpasta tilsat fluor? 

TO SIDSTE NYHEDSBREVE no.43 og 44.

Debatten imellem læge Carsten Vagn Hansen  og DTF

Indenrigs -og Sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 192 og 193

Hvad siger politikerne? og H. Lichtenberg

Er tandlæger skadet af deres arbejde?

Ny forskning.

RESULTATER AF FJERNELSE AF AMALGAM OG METALLER

 

 

 

                       

EXPERIENCE AFTER AMALGAM REMOVAL.

Symptoms before and after proper amalgam removal. - artikel

Mercury vapour in the oral cavity  - artikel

Gingival bleeding in smoking and non smoking subjects, with or without amalgam fillings,and in correlation with oral hygiene.

Fluoride in Dentistry- resumè of artikel and links

MERCURY-FREE DENTISTRY

L'ODONTOLOGIE SANS MERCURE

QUECKSILBERFREIE ZAHNBEHANDLUNG

ODONTOLOGÍA SIN USO DE MERCURIO

ODONTOIATRIA ESENTE DA MERCURIO

importent link about mercury poisoning

Critique and comments to the Report from the EU Ad Hoc Working Group on Amalgam.

 

Press here to see smoking tooth Video

Mercuryvapour comming aut of 50 years old amalgamfilling.

HOW MERCURY CAUSES BRAIN NEURON DEGENERATION

Download IOM Video (Short version - 14MB.  This could take a few minutes to download.)

lRealplayer downloadr