INFORMATION OM UDSKIFTNING AF TANDFYLDNINGER.

Flere og flere er blevet klar over at "sølv"amalgamfyldninger afgiver kviksølv i form af kviksølvdampe, som indåndes, samt metallisk kviksølv til spyttet og tændernes omgivelser.

Denne tilførsel af kviksølv døgnet rundt igennem mange år giver mange mennesker en ophobning af kviksølv i kroppens væv og organer.1.2.3.4.5.

På et eller andet tidspunkt kan det blive for meget for personen, så der optræder symptomer på kronisk kviksølvforgiftning. Det kan i begyndelsen vise sig som uforklarlig træthed, irritation, hyppige virussygdomme og forkølelser, samt mange af de klassiske kviksølvforgiftningsymptomer, som blødende tandkød, irriteret hals, mave-tarmproblemer, muskel og nerveproblemer og ofte en del psykiske symptomer.6.

Hvis patienten går til deres almindelige praktiserende læge med disse problemer, vil det ofte gå sådan at lægen til sidst må opgive at hjælpe patienten. Derfor går patienten den alternative vej, til naturlægen, homøopaten, kinesologen, kiropraktoren, zoneterapeuten eller andre behandlere med en holistisk holdning.

Disse behandlere er efterhånden blevet klar over at patientens amalgamfyldninger og andre metaller kan være en medvirkende årsag til problemerne. Mange foreslår derfor at patienten tager til tandlægen og for at bede ham om at udskifte amalgamfyldningerne og eventuelt kroner og broer til andet materiale.

MEN  - PAS PÅ, DET SKAL GØRES RIGTIGT.

Mange års erfaring ved brug af de internationale anbefalinger om udskiftning af amalgamfyldninger viser at ca. 80% af de symptomer og géner patienten havde inden udskiftningen af fyldningerne, forsvinder eller bliver bedre efter et års tid. 7.8.

Hvis man derimod ikke følger disse anbefalinger kan du risikere, at blive langt mere syg. Dette er der efterhånden mange eksempler på.

1) Tandlægen bør have et grundigt kendskab til de kviksølvholdige amalgamfyldningers skadevirkninger,

2) Tandlægen bør være ophørt med at anvende sølvamalgam.

3) Tandlægen bør have effektiv ventilation i behandlingsrummet.

4) Tandlægen bør give patienten kultabletter før og efter hvert besøg.

5) Tandlægen bør anbefale patienten at tage een genstand alkohol lidt før hver udboring af amalgam.

6) Tandlægen bør udskifte plomberne i den rækkefølge, som en strømmåling viser, ved hvert besøg.

7) Tandlægen må ikke efterlade selv det mindste stykke amalgam under plastfyldninger eller krone.

8) Tandlægen bør anvende biocompatible plast eller polycarbonater, og så vidt muligt undgå at erstatte

    amalgamfyldningerne med andre metaller og porcelæner

9) Tandlægen bør ikke overtale patienten til at få erstattet sølvplomberne med kroner og indlæg af 

      porcelæn eller  metalkeramik.

10) Tandlægen bør forstå betydningen af at beskytte patienten imod det udborede kviksølv, med kofferdam

      dug og/eller "clean-up" sug, næsemaske med luft eller ilt, kraftigt sug i munden og industrisug lige uden for

      munden, samt åndningværn beregnet til at tage kviksølvdampe.

11) Tandlægen bør informere om det vigtige i, at man en tid i forvejen indtager diverse vitaminer, mineraler

      og antioksidanter for at styrke immunforsvaret.

12) Tandlægen bør følge de erfaringerne der er, med at konsultationerne ikke bliver udført på samme

       ugedag, af hensyn til det svækkede immunforsvar 7-14 og 21ende dagen.

13) Tandlægen skal give patienten en grundig information om materialerne og de følgevirkninger der kan

       opstå i begyndelse og patienten skal underskrive en "informeret samtykke".

14)  Tandlægen kan, for bedre at stille diagnosen, foretage kviksølvdampmåling af ind/udåndningsluft

       før og efter tygning af tyggegummi.

15)  Tandlægen kan foreslå fjernelse af rodbehandlet tand med efterfølgende udboring/rensning af hullet i

        kæben.

16)  Tandlægen kan foreslå fjernelse af metal/porcelænskroner og broer. Det kan blive nødvendigt ved

       behandling af metalsyndrom p.g.a. reaktion på metaller.

17)  Tandlægen bør følge patientens tilstand nøje og bistå med råd og vejledning under vejs.

18)  Tandlægen bør være i kontakt med eller tilbagemelde til den eventuelt henvisende person.

19)  Tandlægen kan foreslå patienten C-vitamin drop samme dag som fjernelse af amalgamfyldninger - hos

        læge, som foretager denne behandling.

HVAD KOSTER DET AT FÅ UDSKIFTET?  ER DET MEGET DYRT ? LÆS MERE OM DET HER.

HUSK, AT ERFARINGERNE VISER, AT ALT KAN LAVES MED METALFRI FYLDNINGER - KRONER OG BROER.

FLERE OG FLERE REAGERER PÅ TITANIUM - GULD - PORCELÆN OG MANGE ANDRE METALLER, OG SPECIELT HVIS DE ER KRONISK KVIKSØLVFORGIFTET.

IMPLANTATER KAN DERFOR OGSÅ BLIVE TIL ET ALVORLIGT PROBLEM.

Undersøgelser viser af der opstår komplikationer i ca. 5% af tilfældene,

Referencer.

1. Hanson, M:."Amalgam- hazards in your teeth". J Orthomol. Psych.12:194-201,1983.

2. Stock, A.:"Die chronische quecksilber und amalgam vergistung". Arch Gewerbepath 7:388, 1936.

3. Bauer, J.G.and First,H.A.-"The toxicity of mercury in dental amalgam". Calif Dent Assoc J 10: 47- 61. 1982.

4. Skare, J: Engqvist, A.Amalgam restorations- an important source of human exposure of mecury and silver.

  Läkartidningen (1992)15: 1299-1301.

5. Danscher, G; Hørsted Bindslev, P; Rongby, J. Traces of mercury in organs from primates with

   amalgamfillings Exp.Mol Pathol 1990; 52 : 291-99

6. Lichtenberg, H: "Mercury vapour in the oral cavity in relation to the number of amalgam

   surfaces and the classic symptoms". J. Orthomol Med Vol 11 No.2 pp. 87-94 1996.

7. Lichtenberg, H: "Elimination of symptoms by removal of dental amalgam from mercury

   poisoned patients, as compared with a control group of average patients". J.Orthomol. Med. Vol.8,No.3, 1993.

8. Lichtenberg, H: "Symptoms before and after proper amalgam removal in relation to serumglobulin reaction to

    metals". J. Orthomol Med. Vol 11 No.4. 1996.

Tilbage til forsiden