INFORMATION

TIL  ALLE OM

FORGIFTNING FRA TANDMATERIALER,

Billede af scanning af et får, som fik indsat 12 amalgamfyldninger i sine kindtænder.

Hver fyldning indeholdt 425 mg kviksølv, som var radioaktivt mærket, så kviksølvet kunne ses på scanningen.

Efter 29 dage med almindelig tygning blev tænderne fjernet og dyret scannet så man kunne se hvordan kviksølvet havde fordelt sig.  

HVAD DET KAN FORÅRSAGE AF LIDELSER OG HVORDAN MAN BEDST BLIVER BEHANDLET.  

____

I Tandlægebladet nr. 3  februar 2004 kan man på forsiden læse:

“Sølvamalgam uskadeligt for fostre”

http://www.tandlaegebladet.dk/artikel.asp?aid=11858&p=11858&t=1&n=1,22,11858&uid=760160497

I bladet kan man så læse hvorfor, ifølge en artikel af Erik Christian Munksgaard.

Artiklens indledning: “Hovedparten af det kviksølv som mennesker i Skandinavien eksponeres for, stammer dels fra indtag af fisk og havpattedyr, dels fra deres amalgamfyldninger……. Desuden er der undersøgelser der underbygger den antagelse at methylkviksølv i organismen, specielt leveren, demethyleres til uorganisk kviksølv. Det er derfor vanskeligt at afgøre hvor stor en mængde af de målte kviksølvforekomster der skyldes sølvamalgamfyldningerne.”

Kommentar: “I følge WHO om uorganisk kviksølv fra 1991 kommer langt hovedparten af det kviksølv, som vi får i os fra vores amalgamfyldninger.”

I artiklen i tandlægebladet står der ifølge en kendt tysk forsker Drasch`s undersøgelser om kviksølv i fostre, sammenlignet med moderens antal af amalgamfyldninger: “I de fleste tilfælde fandtes signifikant højere koncentrationer af kviksølv i organer fra fostre og børn der stammede fra mødre med >10 tænder fyldt med sølvamalgam, sammenlignet med mødre med 0-2 tænder fyldt med sølvamalgam.”

Kommentar: “Hvordan kan man så påstå at amalgam, som afgiver en af de farligste gifte - kviksølv -  er uskadeligt for fostret.”

Jeg synes at man forulemper og snyder læserne. Man kommer med konklusioner og påstande i indledningen eller overskriften, men hvis man læser artiklen – hvilket sikkert de færreste gør - viser det sig, at der kommer kviksølv i fostret fra moderens fyldninger og derfor er der naturligvis en risiko for alvorlige varige skader.

Kviksølv bør derfor naturligvis ikke anvendes til fødedygtige og ammende kvinder, hvilket andre lande for længst har advaret patienter og tandlæger om.

 

I Berlingske Tidende i “indland” skrev Ritzau i dag den 5. feb. 2004 følgende: “Kviksølvskader varer hele livet. Børn, der som fostre har fået nedsat hjernefunktion af det kviksølv, som deres mor har indtaget med fisk, vokser ikke fra det. En skade, som blev målt, da barnet var syv år, vil også være der, når barnet er 14 år. Det viser den seneste opdatering af forskning i kviksølveksponering fra indtag af fisk, som den danske miljømediciner Philippe Grandjean og internationale forskerkolleger har offentliggjort i lægetidsskriftet “The journal of Peadiatrics. Forskerne konstaterer, at høje niveauer af kviksølv, som overføres fra mor til foster, giver nogle helt bestemte og uhelbredelige hjerneskader.”

 

Kommentar: Igen - selv om Philippe Grandjean endnu ikke har udtalt sig om andet en mødre, som har spist fisk, ved vi at mødrene på Færøerne også havde amalgamfyldninger. Dette sammenholdt med det ovenfor beskrevne, at WHO for længst har slået fast, at hovedparten af det kviksølv, som vi får i os kommer fra vores amalgamfyldninger.

I Tandlægebladets artikel er der også refereret forsøg med gravide får, som fik radioaktive amalgamfyldninger. Denne undersøgelse er blevet kritiseret fordi det er får, men er derfor med samme resultat er gentaget på aber. Disse vigtige forsøg viser også at kviksølvet fra amalgamfyldningerne spreder sig til fosteret og tilmed i højere koncentrationer end i moderen.”

Det er et kolossalt stort ansvar tandlægebladets redaktion påtager sig ved at trykke sådan en artikel.              

 Henrik Lichtenberg.

Vidste du, at de amalgamfyldninger, som er lavet efter ca. 1980, afgiver 50 gange så meget kviksølv og kobber end fyldninger lavet før den tid!

Vidste du, at WHO allerede i 1991 i en rapport om uorganisk kviksølv, konkluderede, at langt den største kilde til kviksølv i kroppen kommer fra amalgamfyldningerne.  

Vidste du, at amalgam hele tiden korroderer og endnu hurtigere hvis der er andre metaller i munden.

Vidste du, at amalgam før eller siden sprænger din tand, så større arbejder kan blive nødvendigt.

Vidste du, at i den nye overenskomst, mellem tandlægerne og det offentlige, som træder i kraft 1. april 2004 forhøjes tilskuddet til amalgamfyldninger i kindtænderne og der er stadig ingen tilskud til tilsvarende fyldninger i plast eller andre materialer.

Vidste du, at det er flere år siden, at Sverige tog tilskuddet til amalgam bort for at fremme brugen af andre materialer.

Vidste du, at i Sverige, Norge og Tyskland fraråder sundhedsmyndighederne, at man bruger amalgam og at det ikke er tilladt at bruge på børn og gravide.

Vidste du, at forsøg på både får og aber viser, at kviksølvet fra amalgamfyldningerne hurtigt bliver overført til den gravide og videre til vævene i det ufødte barn.

Vidste du, at kviksølvet fra amalgamfyldningerne ikke kun kommer via moderens blod, men også via modermælken til det nyfødte barns væv og organer.

Vidste du, udsættelse for kviksølvdampe før fødslen, resulterer i ophobning af kviksølv i fostervævet.

Vidste du, at kviksølvkoncentrationen i fostervævet er højere end i moderens blod.  

Vidste du, at tandporcelæn afgiver radioaktiv stråling, som er kraftigere end tilladt i selvlysende armbåndsure.  

Vidste du, at materialet glasionomer (Fuji og lignende materialer) afgiver Fluor, aluminium, men også bly og arsenik, i mængder, som op til fem gange højere en ISO – FDI standard.

Vidste du, at polycarbonatet ”Diamond Crown” er helt metalfrit og reagerer helt negativt på alle biologiske tester – modsat de fleste andre plastfyldningsmaterialer.

Vidste du, at fluor er mere giftigt end arsenik og at det kan nedsætte børns intelligenskvotient, give cancer og knogleskørhed.

Vidste du, at Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere påpeger, ”at uorganisk kviksølv er neurotoksisk og at organisk kviksølv er svært neurotoksisk med udbredte skader på centralnervesystemet og de perifere nerver”

Vidste du, at tandlægeforeningens holdning er, ”at amalgam er toksisk før det bliver sat i tænderne, og efter fjernelse fra patienten, men ikke mens det er i patienten!”