NYHEDSBREV No. 44. Dec.2005

Endelig brød Danmarks TV tavsheden om kviksølvs skadelige virkninger, men det handlede desværre kun om klinikassistenterne!

DR 1. havde lavet en udsendelse, som de sendte den 4.. og 5.. dec. 05, på baggrund af den norske TV- udsendelse om de norske klinikassistenter og deres børns helbred.. Link til den danske udsendelse: http://www.dr.dk/DR1/soendag/index.htm Mange danske klinikassistenter har allerede meldt sig til HK

Jeg kan ikke undlade at kommenterer udsendelsen.

Det er desværre helt urigtigt, at man først nu ved , at tandlæger og klinikassistenter er blevet skadet ved deres uhensigtsmæssige omgang med kviksølv..

Der har i mange år været videnskabelige undersøgelser som klart viser at tandlægepersonalet, samt patienterne bliver skadet på mangfoldige måder.

Tandlægerne er naturligvis også udsatte for kviksølvpåvirkning ligesom klinikassistenterne, men det hørte vi heller ikke noget om i udsendelsen!

Der burde også være nævnt i udsendelsen, at patienterne indånder kviksølv fra deres fyldninger 24 timer i døgnet og derved naturligvis påfører sig de samme symptomer.

Det har meget længe været kendt, at kviksølv er et yderst giftigt tungmetal, som skader immunforsvaret, nyrefunktionen, centralnervesystemet, hjertet og mange andre organer og funktioner i kroppen.

En undersøgelse af Pattrick Störtebecker - i 1989 - på afdøde tandlæger, klinikassistenter og amalgambærere viser at specielt tandlæger har meget høje koncentrationer af kviksølv i hypofysen sammenlignet med det kviksølv, som findes i hjernebarken. I ét eksempel var forholdet 169:1

Störtebecker P. Direct Transport of Mercury from the Oro-nasal Cavity to the Cranial Cavity as a Cause of Dental Amalgam Poisoning. Swed J Biol Med 1989; 3: 8-24.

Det er derfor beskæmmende og sørgeligt, at autoritære og i offentlighedens øjne ansvarsfulde personer, slår på tromme for at tandlægerne fortsat skal have lov til at anvende amalgam. Ifølge Verdens Sundhedsorganisationen WHO får vi langt hovedparten af kviksølvet fra vores amalgamfyldninger.

(World Health Organization (1991) Environmental Health Criteria 118, Inorganic mercury (Friberg,L.,ed) WHO,Geneva.)

Det er, mener mange forskere, et alvorligt sundhedsproblem, at arbejde med kviksølvholdige produkter. Det er én af grundene til at anvendelse af kviksølv i tandplejen er blevet væsentligt reduceret i andre lande f. eks på gravide, børn og de der har svage nyrer. Det er ikke gået op for flertallet af tandlæger og først nu for klinikassistenterne, hvor farligt det er for dem selv, f.eks. kan man kun købe kulfiltermasker til tandlægerne og klinikassistenterne i England.

Håndtering af kviksølv er desuden blevet forbudt i næsten alle andre sammenhænge og der er for længst indført strenge regler i næsten alle lande for hvor meget kviksølvdamp der må være i luften på arbejdspladsen. Her i landet er den højeste tilladte koncentration 50 mikrogram kviksølv / kubikmeter luft, 5 dage om ugen i otte timer dagligt. Arbejdstilsynet måler aldrig mængden af kviksølv på klinikkerne.

Ifølge en dansk undersøgelse for mange år siden har tandlæger der arbejder med amalgam, gennemsnitligt dobbelt så meget kviksølv i blodet, sammenlignet med en kontrolgruppe der ikke er udsat for kviksølv på arbejdspladsen.

Man har lavet en stor undersøgelse på Singapore Universitet i 1993 af 98 erhvervsaktive tandlæger (gennemsnitsalder 32 år, spredning 24 - 49 år) som gennemsnitlig havde været i arbejde i 5,5 år (spredning 7 mdr. - 24 år). Denne gruppe tandlæger 38 kvinder og 60 mænd arbejdede alle i et luftkonditioneret arbejdsmiljø med kviksølvdamp koncentrationer under 50 mikrogram/kubikmeter (fra 0,7 til 49). Resultaterne blev sammenlignet med en nøje udvalgt kontrolgruppe som ikke led af nogen sygdomme eller havde et stort alkoholforbrug og ikke til daglig opholdt sig i et arbejdsmiljø med kviksølvdampe. De neuropsykologiske prøver de to grupper måtte igennem omfattede: motorisk hastighed, visuel scanning, visiomotorisk koordination og koncentration, verbal hukommelse og meget mere, samt flere intelligensprøver.

 

 

Til trods for at de testede tandlæger gennemsnitlig drak mindre alkohol, røg mindre og havde færre amalgamfyldninger og tog mindre kinesisk medicin med kviksølv i, var tandlægernes præstation fra 3,9 - 38 % ringere (gennemsnitlig 13,9 %).

(Foo, SC; Ngim, CH; Salleh, I; Jeyaratnam, J; Boey, KW. Neurobehavial Effects in

Occupational Chemical Exposure. Environ Res. 1993, Feb. 60(2):267-73.)

I Tandlægebladet nr. 14. okt. 99 s. 673, kan man læse om et “Ph.d-projekt, som er på vej med et trist billede af tandlægernes psykiske tilstand: hver tredje er deprimeret og flere i en sådan grad, at de helst skal behandles med det samme”.

Klinikassistent og psykolog Pia Pibenbring afleverer sin afhandling med titlen “psykosociale faktorer i odontologisk praksis” til næste sommer. Den tegner et dystert billede af tandlægernes trivsel. Resultaterne er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Den viser, med stor grad af sikkerhed, at 53% af de adspurgte tandlæger oplever sig nedtrykte. 33% af de adspurgte er ifølge ICD10`klassifikationssystem under mistanke for at være depressive. Godt 6% er svært depressive med tanker om selvmord. Sygdommen rammer ellers “kun” godt 5% af den danske befolkning.

Depression er et af de almindeligste symptomer på kronisk kviksølvforgiftning !

Det er som sagt en stor sundhedsrisiko for tandlægepersonalet fortsat at håndtere amalgam.

Nyrerne filtrerer blodet, hvorfor kronisk eksponering for kemikalier evt. til sidst vil bevirke nyreskade. En undersøgelse af Vershoor et al fra 1988 undersøgte nyrefunktionen hos 68 tandlæger (63 mænd og 5 kvinder) og 64 klinikassistenter, som tilsyneladende var raske, ikke gravide og medicinfri. De sammenlignede deres nyrefunktionsanalyser med 250 arbejdere, der var erhvervsmæssigt udsatte for bl.a. cadmium og chrom.

Deres konklusion var, at tandlæger og klinikassistenter tilsyneladende har en større potentiel risiko for funktionsforstyrrelser i nyrerne, end arbejdere i industrier. Det tyder stærkt på, at tandlægearbejdet kan indebære en risiko for ændret nyrefunktion. Der er behov for at fastslå risikoen ved at anvende toksiske kemikalier i tandlægepraksis.

Efter en grundig analyse af data konkluderede forskeren Kuntz: ”Tidligere dødfødte, såvel som registrerede fødselsskader viste en signifikant positiv korrelation med kviksølvniveauet” Han fastslog yderligere, at patienter med mange fyldninger viste en tendens til et højere niveau for kviksølv i moderens blod, hvilket stemmer overens med både Ott og Abraham. En kendt tysk forsker ved navn Drasch viste i sine undersøgelser, at der var en nøje sammenhæng mellem antallet af fyldninger hos moderen og antallet af dødfødte og vuggedødbørn

Har kvinder, der er udsatte for kviksølvdampe, hyppigere menstruationforstyrrelser?

De mest almindelige symptomer var smertefuld menstruation, øget blødning, manglende ægløsning (barnløshed > 40%) og for svag blødning. Disse symptomer er kendte for at øges i grupper der er udsatte for bly.

Sammenhængen mellem spontan abort, dødfødte og kviksølv er også blevet bekræftet.

Problemer (skader) udviklede i fosteret på grund af at moderen er påvirket af kviksølv, er ikke altid synlige ved fødslen. Sådanne forsinkede skader omfatter nedsat indlæringsevne, muskelspasmer og ændret EKG. Eksponeringen øges fortsat ved amning, eftersom kviksølv opkoncentreres 8 gange i brystmælk..

I DR`1 magasinet den 4 december blev det sagt at det nu var forbudt at arbejde med kviksølv når man var gravid. DETTE ER HELT FORKERT!

Der blev også sagt at nu brugte man en ny teknik, som var ufarlig, dette er også ukorrekt, i det man ikke kan undgå at indånde kviksølvet når man arbejder med det.

Klinikken har haft besøg af arbejdstilsynet. De skal efterhånden besøge alle tandklinikker i landet.

Vi har fået meget ros for vores arbejdsmiljø: ”Arbejdstilsynet har ud fra tilsynsbesøget vurderet, at virksomheden er en niveau 1-virksomhed. Det betyder, at arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden har en god styring af arbejdsmiljøet og lever op til kravene i arbejdsmiljøloven.

Vi har fået at vide at der endnu ikke er andre tandklinikker, som har fået denne anerkendelse.

 

Bitten og Henrik Lichtenberg ønsker alle læserne en glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.