Ny forskning

Rygmarvsvædskens proteiner forandres hos sclerose-patienter efter udskiftning af amalgamfyldningerne.

(Altern.Med. Rev. 1998;3(4):295-300) Hal A.Huggins. DDs.Ms. and Thomas E. Levy.MD.JD., FACC.

Abstrakt: Sammenhængen imellem multiple sclerose (MS) og sølvamalgam (kviksølvfyldninger) er blevet påvist af nogle forskere, men aldrig bevist.

Denne undersøgelse dokumenterer objektive biokemiske forandringer efter fjernelse af amalgamfyldningerne, såvel som andet tandmateriale, ved benyttelse af en ny mangesidig streng sundhedsplan og behandling.

De dramatiske forandringer påvist ved fotometrisk måling af rygmarvsvædskens proteiner efter udskiftning, foreslås som en objektiv biokemisk indikator for MS. Disse tydelige forandringer burde også opmuntre til mere forskning for bedre at forklare denne mulige sammenhæng mellem kviksølv fra amalgamfyldningerne og MS. http://www.hugnet.com

 

Fluors indflydelse på korrosiontilbøjeligheden af amalgam.

Naguib,EA;el-Rahman,Ha;Salih,SA. Egypt Dent J.,40(4):909-18, Okt 1994

Mængden af fluorioners tilstedeværelse i mundhulen har indflydelse på hvor meget amalgamyldningerne korroderer.Almindelig amalgam blev undersøgt i kunstigt spyt med en Ph værdi på 7,1.

Ved anvendelsen af impedans og pentio-dynamisk polarisationsteknik fandt man at tilstedeværelsen af fluorioner forøgede amalgams korosion tilbøjelighed af forskellige amalgam typer

Den såkaldte grubedannende korrosion blev væsentligt forøget.

Af forskellige amalgamtyper var "Despersalloy" den amalgam, som det gik mest ud over. Denne type amalgam er meget brug her i Danmark.

Forskerne anbefaler at undgå behandling med høje fluorkoncentrationer i munden, hvis der er amalgamfyldninger tilstede.

Kilde. Bio-Probe Newsletter vol 14 nov. 1998.

Ledbetændelse fremkaldt med mercuroklorid hos den brune rotte.

Kiely, PDW. Thiru, S. Oliveira, DGB.

Baggrund: Mercuroklorid (HgCl2) fremkalder et autoimmunt syndrom på påvirkelige racer indenfor gnaverne. Hos den brune rotte er det karakteriseret ved nogle auto-aktive T-lymfocytceller, høje mængder af total IgE, IgG auto-antistoffer incl. anti-collagen af typerne I og II , samt vævsbeskadigelser m.m.

Resultat af undesøgelsen: En selvbegrænsende ledbetændelse udvikler sig i over 82% af dyrene og mest alvorlig hos hannerne.

Konklusion: HgCl2 fremkalder en ledbetændelse, som er baseret på T-celler hos den brune rotte.

Bio-probe-kommentar: Kviksølvs evne til at fremkalde en autoimmun reaktion er veldokumenteret i den medicinske litteratur.

I november 1994 påviste Hultman mfl., at kviksølv (og sølv) især fra tandamalgam, kunne gøre dette. Nu er dette fænomen blevet sat i forbindelse med en type gigt, hvilket er et omsiggribende problem indenfor den medicinske lægevidenskab.

Kilde. Bio-Probe Newsletter vol 14 nov. 1998.

Tilbage til forsiden